KOLOFON REÇİNE TESİSİ
Telefon: +90 262 754 92 20 / 21 - + 90 262 754 60 88 ARAPÇAİngilizceTürkçe

KOLOFON REÇİNE TESİSİ

KOLOFON REÇİNE, başta ilaç sektörü olmak üzere boya, mürekkep üretimleri gibi, birçok endüstriyel ürün üretimlerinde kullanılmaktadır. KOLOFON reçinesinin diğer başka birçok kullanım alanı mevcuttur. 

.

Eritme Kazanı:

 Ham reçinenin eritildiği kazandır. 8 saatte 2 eritme yapılabileceği ve kazan hacminin % 80’inden istifade edilebileceği kabul olunur. Kazan hacmini hesaplamaya esas teşkil eden ölçüler tespit ve kaydedilir.

 

b)    Rafine Tankı:

 8 saatte 1 şarj yapıldığı ve  hacminin % 80’inden istifade edildiği kabul olunur.

 Tank hacmini hesaplamaya esas teşkil eden ölçüler tespit ve kaydedilir. Eritme kazanı veya rafine tankından herhangi biri mevcut olmayan tesislerde, mevcut kazan veya tankta 12 saatte 1 şarj yapıldığı kabul edilir.

 

c)     Distilatör:

 8 saatte 4 şarj yapıldığı ve hacminin % 80’inden istifade edildiği kabul olunur.

 Hacmini hesaplamaya esas teşkil eden ölçüler tespit ve kaydedilir.

 Kontinü tesislerde saatlik kapasite kronometrajla saptanır.

 

d)    Buhar Kazanı:

 Buhar kazanı hesaplarında 1 kg. ham reçinenin mamül kolofan haline getirilmesi için 10-12 kg/cm basıncında buhardan 1 kg. buhara ihtiyaç olduğu dikkate alınarak kazanın yeterliliği tahkik edilir.

 Bu muamele kazanlarının yıllık üretimleri arasında en küçüğü tesisin kapasitesi olarak kabul edilir.

 Tesisin kapasitesi, ham reçine, tasfiye edilmiş reçine (kolofan) ve terebantin üzerinden ayrı ayrı belirtilir.

 

NOT: Hesaplarda ham reçine yoğunluğu (D= 1) olarak kabul edilecektir.

 

Ham ve Yardımcı Maddeler:

 Ham madde: Tabiî ham reçine.

 Yardımcı madde:

     a) Tasfiye toprağı  : Tabiî ham reçinenin % 1’i.

     b) Oksalik asit      : Tabiî ham reçinenin % 1’i.

     c) Tuz                  : Tabiî ham reçinenin % 0,5’i.

 Tesisin kapasitesi, ham reçine, tasfiye edilmiş reçine (kolofan) ve terebantin üzerinden ayrı ayrı belirtilir.

Kolofon reçine tesislerini ATILIM MAKİNA olarak anahtar teslimi tesislerini yapmaktayız.