ATILIM MAKİNA ARGE
Telefon: +90 262 754 92 20 / 21 - + 90 262 754 60 88 ARAPÇAİngilizceTürkçe

ATILIM MAKİNA ARGE

ATILIM MAKİNA ARGE ÇALIŞMALARI:

(GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİYLE BİRLİKTE SANAYİ&ÜNİVERSİTE İŞ BİRLİĞİ)

Sanayi, ülkedeki mevcut bilimsel ve teknolojik potansiyeli harekete geçirerek önceden yapılmış araştırma sonuçlarını üretime dönüştüren kesimdir. Ülkelerin kalkınmışlık düzeyini o ülkedeki sanayinin gelişmişlik düzeyi belirlemektedir. Bir ülkedeki sanayi dışa bağımlı olmadan kendi teknolojisini kendisi üretebiliyorsa, küreselleşen dünya pazarında rekabet şansı da o derece yüksek olacaktır. Sanayinin kendi teknolojisini üretebilmesi için teknolojiyi üretebilecek bilgiye kolayca ulaşabilmesi gerekir. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkündür.

Üniversite-sanayi işbirliği kavramı şu şekilde ifade edilebilir: "Üniversitelerin mevcut imkanları ile sanayinin mevcut imkanları birleştirilerek bilimsel, teknolojik ve ekonomik yönden gelişmeleri için yaptıkları sistemli çalışmalar bütünüdür. Diğer bir ifadeyle, üniversitelerdeki mevcut bilgi birikimi ve yetişmiş insan gücü ile sanayinin mevcut tecrübesi ve finanssal gücünün bir sistem dahilin de birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan bilimsel, teknolojik ve ekonomik faaliyetlerin bütünüdür".

Tüm bu bilgilerin ışığında ATILIM MAKİNA ve Gebze TEknik üniversitesinin yaptığı ortak çalışma sayesinde ATILIM MAKİNA ait olan Gebze Üniversitesi içerisinde bulunan 100 LT universal pilot tesisinde ve THIN FILM cam distilasyon sayesinde birçok deney ve pilot üretimler yapabilmekte siz değerli müşterilerimize herhangi bir kimyasal veya ürünün denemesini yapabilmek için gerekli laboratuvar ve makine ekipman alt yapısını sağlamaktadır. Üniversitenin bir çok imkanından faydalanarak Kimya sektöründe mevcut problemlerin analiz edilip reaksiyon sürelerinin kısatılması ve iyileştirilmesi için birçok deney ve pilot çalışma yapılmaktadır ve elde edilen deneyler sonucunda sanayi modeli oluşturulmakta ve birçok yeni teknoloji geliştirilerek yeni dizayn edilmiş makineler üretilmektedir bu sayede kısa sürede daha az enerji ve daha az makine yatırımına ihtiyaç duyuruktan sistem sadeleştirilip modern hale getirilmektedir.

ATILIM MAKİNA bir diğer çalışma alanlarından biri de Plastifiyan üretimidir.ATILIM MAKİNA Plastiğe esneklik vermesi için kullanılan plastifiyanların üretimi için gerekli bilgi donanımına sahip   olup her geçen gün bilgilerine yenilerini eklemektedir. Özellikle DOP, DOTP gibi plastifiyanların üretiminde klasik yöntemlere nazaran daha kısa sürede reaksiyonun gerçekleşmesi için danışmanlık hizmetleri verilmektedir. Uzun ve yüksek kule ve kolon kullanmadan düşük ve sade ekipman yatırımıyla kısa sürede kokusuz ve renksiz en az enerji maliyetiyle Plastifiyan üretimi gerçekleştirmek için yeni geliştirilmiş ve dizayn edilmiş makine teknolosiyle üretmektedir ve bu alanda gerekli her türlü danışmanlık hizmetini sağlamaktadır. 

 

GEBZE ÜNİVERSİTESİNDE BULUNAN PİLOT TESİSİMİZ VE ÇALIŞMA ALANIMIDAN RESİMLER: